5449037327237120 HRC Mini-Z Arena Hiro Seiko Light Weight Screw Set Orange For Futaba 7PX 69967 Product #: hrc-Hiro Seiko Light Weight Screw Set Orange For Futaba 7PX 69967 2022-11-28 Regular price: $HKD$20.0 Available from: HRC Mini-Z ArenaIn stock